ለውጥ ያረገዙ መልካም አጋጣሚዎች፣ የአዋላጅ ያለህ እያሉ ነው! ነ ሃ ሴ ፪ ቀን ፪ ሺ ፱ ዓ . ም ቅ ጽ ፩ ቁጥር

Wednesday, August 9, 2017